Gisttechnologie

In het gistlaboratorium brengt men de geselecteerde zuivere gistcultuur in een bijzonder gunstig groeimilieu.

  • Home>
  • Gisttechnologie

In het gistlaboratorium wordt een geselecteerde zuivere gistcultuur in een bijzonder gunstig groeimilieu gebracht. Dit is een gesteriliseerde melasseoplossing, waaraan een mengsel van ammoniumzouten wordt toegevoegd. Melasse is een bijproduct van suikerproductie.

De ammoniumzouten leveren stikstof en fosfaten, beide onontbeerlijk voor de voortplanting van de gistcel. Nadat in het laboratorium een voldoende hoeveelheid gist, in de orde van enkele honderden grammen, is gegroeid, gaat deze naar de fabriek.

Na verschillende fasen, waarbij de gist regelmatig in grotere tanks wordt overgebracht en waarbij tegelijkertijd voldoende nieuwe voedingsstoffen toegevoegd worden, ontstaat een hoeveelheid van 4 tot 5 ton gist, die als moedergist wordt gebruikt voor de eigenlijke productie van de bakkersgist.

De moedergist wordt overgebracht naar gistingsbakken met een inhoud van 100.000 liter, waarin het laatste gistingsproces zich voltrekt. Er worden weer hoeveelheden melasse en andere voedingsstoffen toegevoegd en grote hoeveelheden lucht worden door de gistvloeistof geblazen, want ook gist, als levend organisme, heeft zuurstof nodig. Uiteindelijk vormt zich uit de 5 ton moedergist ongeveer 15 ton bakkersgist.De suspensie van gist en melasseresten wordt nu gecentrifugeerd. De gistcellen worden hierbij gescheiden van de vloeistof en gaan als een crèmeachtige vloeistof naar de vacuümfilters. De vloeibare gist wordt op het doek van een roterende filter gebracht en er wordt zoveel water aan onttrokken dat de gist de juiste stevigheid heeft.

Met een mes wordt de gist van de rotatiefilter geschraapt en is dan klaar voor verpakking. De gistmassa wordt door een strengenpers gevoerd, die de gist samenperst tot een staaf die verdeeld wordt in blokken, waarna de blokken verpakt worden.


Wilt u inloggen op uw eigen gistinstallatie? Klik dan hier

 

Gisttechnologie